Aizdevuma Summa (EUR)
remove_circle_outlineadd_circle_outline
Aizdevuma TERMIŅŠ (MĒN.)
remove_circle_outlineadd_circle_outline

Saņemt izdevīgākos piedāvājumus

Kredīts parādniekiem ar sliktu kredītvēsturi – pakalpojums, kas jaizmanto ipaši uzmanigi

Kāda ir mana kredītvēsture – tas ir pirmais jautājums, par kuru mūsdienās jāpadomā potenciāliem aizņēmējiem. Kreditori vēlas samazināt kredītsaistību pārkāpšanas riskus, tāpēc aizņēmējiem jāpārliecina aizdevēji par savu uzticamību un atbildīgu pieeju finansēm.

Un tomēr ne katrs cilvēks var lepoties ar pozitīvu kredītvēsturi – pagātnes vai tagadnes parādu dēļ. Kredīti ar sliktu kredītvēsturi un kredīti parādniekiem nav plaši izplatīts pakalpojums, taču tā nav arī neiespējamā misija.

Mēs, Comparo, vēlamies palīdzēt Tev atrast labu kredīta piedāvājumu – lasi tālāk un uzzini, kur meklēt aizdevumu, ja Tava kredītvēsture nav ideāla!

2.3 / 4 (4 Atsauksmes)
comparo_lv;comparo_lv;EDixT13UKC
AizdevējsVērtējumsMin aizdevumsMax aizdevumsMin termiņšMax termiņšVecumsPieteikuma izskatīšana
0
300€1000€3 mēneši6 gadi21 - 7020 minūtes
0
50€500€10 dienas1 mēnesis20 - 7015 minūtes
0
5€700€1 diena1 mēnesis20 - 7510 minūtes
0
50€4000€1 mēnesis3 gadi20 - 7015 minūtes
Min aizdevums300€
Max aizdevums1000€
Min termiņš3 mēneši
Max termiņš6 gadi
Vecums21 - 70
Pieteikuma izskatīšana20 minūtes
Min aizdevums50€
Max aizdevums500€
Min termiņš10 dienas
Max termiņš1 mēnesis
Vecums20 - 70
Pieteikuma izskatīšana15 minūtes
Min aizdevums5€
Max aizdevums700€
Min termiņš1 diena
Max termiņš1 mēnesis
Vecums20 - 75
Pieteikuma izskatīšana10 minūtes
Min aizdevums50€
Max aizdevums4000€
Min termiņš1 mēnesis
Max termiņš3 gadi
Vecums20 - 70
Pieteikuma izskatīšana15 minūtes

Kas ir kredits paradniekiem?

Atrie krediti un sabojata kreditvesture – vai tos ir iespejams savienot? Kur aiznemties naudu ar sliktu kreditvesturi? Lai gan vairums aizdeveju ipaši pasvitro, ka pieškir kreditus tikai personam bez paradiem, tomer kreditu nozare ir pieejami ari krediti ar sliktu kreditvesturi.

Piedavajums nav loti plašs, tacu, veltot meklejumiem drusku vairak laika, iespejams sanemt kreditu ari ar negativu kreditvestures statusu.

Kredits paradniekiem ir aizdevums personam ar aktiviem paradiem, ka ari aizdevums personam, kuram ir bijuši paradi pagatne.

Informacija par fizisko personu kreditvesturi tiek glabata elektroniskajas datubazes – Latvijas Bankas kreditu registra, Creditinfo portala, Kreditu informacijas biroja un citur.

Datubazes apkopo aizdeveju sniegto informaciju, un ikviens cilveks tiek bridinats par to, ka vina vards tiek ieklauts paradvestures datubazes. Šie portali ir viegli lietojams tiešsaistes riks, kur parbaudit kreditvesturi. Tacu neuztraucies, ka ievadot mekletaja “manas kreditsaistibas”, “mans kreditreitings” vai “mans creditinfo”, uzreiz redzesi visu informaciju par sevi. Paradvestures datubazes satur sensitivu informaciju, tapec pieeja tai ir tikai registretajiem lietotajiem.

Ka uzzinat savus paradus? Izvelies vienu no pieejamajam datubazem, registrejies un parbaudi, ko par Tevi saka kreditvestures melnais saraksts. Neesi parsteigts, ja ieraudzisi informaciju par sen dzestajam paradsaistibam – informacija datubazes tiek glabata ilgu laiku. Tacu tas, ka Tavs vards ir ieklauts paradvestures registros, nenozime, ka aizdevumi pavisam nav Tev pieejami.

Daži kreditdeveji sadarbojas ar paradniekiem un personam ar negativu kreditvesturi, tacu šaja gadijuma jarekinas ar stingrakiem aiznemšanas nosacijumiem un mazaku kreditlimitu. Kredits paradniekiem pieejams ka istermina vai paterina kredits, un tam var but nepieciešams kilas nodrošinajums. Turpini lasit un uzzini, kadi kreditu varianti ir pieejami personam ar sabojatu kreditvesturi!

Ka iedalas kredita veids?

Bezprocentu jeb pirmais bez maksas

Krediti ar sliktu kreditvesturi vienmer tiek izsniegti par maksu. Ta saucamais bezmaksas kredits jeb kredits ar 100% atlaidi komisijas maksai parasti ir pieejams tikai pirmaja aiznemšanas reize un tikai personam ar pozitivu kreditvesturi.

Paradniekiem par kredita izmantošanu jamaksa procenti. Procentu likme šim kreditu veidam parasti nav fikseta, bet tiek noteikta individuali.

Procentu likmes apjoms ir atkarigs no kopejo paradu apjoma, maksatspejas un citiem aizdevejam svarigiem faktoriem.

Bez oficialas darbavietas, bet ar stabiliem ienakumiem

Krediti ar sliktu kreditvesturi ir pieejami personam ar atbilstošu maksatspeju. Ja aiznemejs ir paradnieks, kreditoram ir svarigi but parliecinatam par kredita atmaksu, tapec tas var pieprasit ienakumus apliecinošos dokumentus.

Ja aiznemejs nav oficiali nodarbinats, bet sanem regularus ienakumus, piemeram, no nekustama ipašuma izirešanas, kredits paradniekiem var but vinam pieejams.

Tacu nem vera, ka ikviens kreditpieteikums tiek izvertets individuali, un ka aizdeveja lemumu ietekme vairaki faktori.

Bez kilas vai galvotaja

Kredits paradniekiem var but pieejams bez kilas un galvotaja, ja kopejais paradu apjoms nav liels, pieteikšanas bridi jau ir uzsakta paradu atmaksa, un paradnieks var uzradit oficialos ienakumus apliecinošos dokumentus.

Tacu parasti kreditors velas iegut papildu kredita atmaksas garantijas un pieprasa kilas nodrošinajumu. Par kilu var kalpot automašina vai nekustamais ipašums.

Kilas del krediti ar sliktu kreditvesturi tiek noformeti lenak neka standarta interneta aizdevumi.

No 18, 19 vai 20 gadiem

Ta ka daži kreditori Latvija piedava aizdevumus no 18 gadu vecuma, teoretiski var but nepieciešami ari krediti ar sliktu kreditvesturi no 18 gadiem.

Kopuma runajot, reti kurš aizdevejs nosaka dažadas vecuma robežas aiznemejiem ar dažadiem kreditvestures statusiem. Ja konkrets kreditors piedava parastus kreditus un kreditus paradniekiem, prasibas aiznemeju vecumam visdrizak bus vienadas.

Ka tas strada?

Krediti ar sliktu kreditvesturi ir pieejami interneta, nebanku kreditoru majaslapas.

Lai pieteiktos aizdevumam, Tev jarikojas pec standarta shemas:

Pieteikšanas kreditam

Pieteikšanas notiek, izmantojot specialo formu aizdeveja majaslapa. Pieteikuma janorada velama kredita summa un terminš, ka ari personas dati un esošo paradu apjoms;

Kreditpieteikuma izskatišana.

Jo sarežgitaka ir aiznemeja situacija, jo vairak laika aiznem pieteikuma izskatišana un individuala kredita piedavajuma sagatavošana;

Atbildes sanemšana

Nebanku kreditori nosuta potencialam klientam savu atbildi 15 minušu – 24 stundu laika kopš pieteikuma sanemšanas. Atbilde tiek nosutita e-pasta vestule, iszina vai piezvanot pa telefonu;

Papildu formalitašu nokartošana

Ja nepieciešams, tiek registreta kila vai galvojums;

Naudas sanemšana

Kreditliguma ir noteikts, cik ilga laika perioda aizdevejam japarskaita nauda uz aiznemeja bankas kontu. Parasti naudas parskaitišana aiznem 1 darba dienu, tacu parskaitijumi vienas bankas ietvaros tiek apstradati nekavejoties.

Atceries, ka kredits paradniekiem ir likumigs finanšu pakalpojums, un aiznemejam ir likuma noteiktas tiesibas. Ja velies, vari 14 dienu laika atteikties no pakalpojuma, nesniedzot nekadus paskaidrojumus un nemaksajot soda naudu.

Kapec izveleties?

Krediti ar sliktu kreditvesturi lauj personam ar bijušajiem un esošajiem paradiem aiznemties velreiz.

Ari tad, ja finanšu sarežgijumi ir palikuši pagatne, kreditvestures datubaze glaba informaciju par paradiem vairaku gadu garuma, tapec noformet parastu aizdevumu var but sarežgiti.

Kredits paradniekiem var but parocigs, ja nepieciešamiba pec naudas ir steidzama un iegut to citur nav iespeju.

Kam piemerots?

Atrie krediti ar paradsaistibam, tapat ka visi citi aizdevumi privatpersonam, ir piemeroti Latvijas pilsoniem un personam ar pastaviga iedzivotaja statusu. Ikviens kreditors nosaka savas klientu vecuma robežas, tapec dažviet atrodams kredits paradniekiem no 18 gadiem, citur – tikai no 20 gadu vecuma.

Neatnemams kriterijs aizdevuma sanemšanai ir atbilstoša maksatspeja un regularie ienakumi.

Atrie krediti paradniekiem ir piemeroti personam ar aktivajiem paradiem un personam, kuram ir bijuši paradi iepriekš.

Atceries, ka kreditvestures dzešana notiek aptuveni pec pieciem gadiem kopš paradu segšanas dienas, tapec pirms pieteikšanas aizdevumam parbaudi – varbut paradu registrs vairs neierobežo Tavas iespejas aiznemties?

Kadiem merkiem piemerots?

Atrie krediti ar sliktu kreditvesturi var tikt izmantoti tapat ka parasti atrie krediti – steidzamiem un neieplanotiem teriniem, izdevumiem, kas radušies dažas dienas pirms algas u.tml.

Tacu nem vera, ka krediti ar sliktu kreditvesturi jaizmanto divtik uzmanigi, jo pedejais, kas nepieciešams paradniekam, ir jauni paradi un vel smagaks kreditu slogs.

Svarigi atcereties, ka kredits paradniekiem ne vienmer nozime to pašu, ko kreditu apvienošana paradniekiem.

Aizdevums kreditu apvienošanai tiek izsniegts tikai un vienigi esošo paradu nomaksai, bet kredits paradniekiem var tikt pieškirts svarigiem ikdienas teriniem, piemeram, rekina apmaksai vai medikamentu iegadei.

Biežak uzdotie jautajumi

Vai varu aiznemties ar sliktu kreditvesturi, ja paradu summa nav liela?

Mes nevaram simtprocentigi garantet, ka konkreta situacija aizdevums tiks vai netiks pieškirts. Ikviena gadijuma galigais lemums paliek aiz kreditora, kas izverte ne tikai paradu kopejo apjomu, bet ari aiznemeja vecumu, nodarbinatibas statusu, kreditvesturi, maksatspejas limeni.

Kopuma runajot, jo mazaks ir paradu apjoms, jo lielakas ir izredzes sanemt aizdevumu. Tacu neviens aizdevejs negarante, ka krediti ar sliktu kreditvesturi var tikt sanemti, ja paradu summa ir mazaka par X.

Lai uzzinatu, vai kredits paradniekiem var but Tev pieejams, izvelies kreditoru, aizpildi un nosuti kreditpieteikumu un sagaidi kreditora atbildi.

Vai kredits paradniekiem ir pieejams arzemes stradajošajiem?

Kreditoru merkis ir pec iespejas samazinat kreditu riskus, tapec aizdevumi tiek pieškirti tikai tiem aiznemejiem, kuru maksatspeja neizraisa šaubas.

Ja Tu uzturies arzemes un esi iekrajis paradus pie arzemju kreditoriem, arzemes ari jamekle situacijas risinajums. comparo.lv platforma esošie kreditu piedavajumi ir orienteti uz Latvija dzivojošajam un stradajošajam personam.

Pret kadu kilas nodrošinajumu tiek izsniegts kredits paradniekiem?

Galvenais kilas kriterijs – vertiba. Tradicionals kilas veids ir automašina un nekustamais ipašums.

Daži aizdeveji vel joprojam pienem ka kilu elektroniku, sadzives tehniku un darglietas, tacu interneta stradajošie kreditori dod priekšroku nekustamajam ipašumam un transportlidzekliem.

Kilai jabut pietiekami vertigai, lai aizdevejs varetu iegut no tas pelnu, gadijuma, ja kila paries vina ipašuma.

Cik ilgs laiks paiet no pieteikuma nosutišanas lidz naudas sanemšanas?

Kredits paradniekiem parasti nav tikpat zibenigs ka atrais kredits lidz algas dienai vai paterina kredits interneta. Laiku aiznem gan kreditpieteikuma izskatišana un aiznemeja situacijas izvertešana, gan kreditliguma sagatavošana.

Ja kredits paradniekiem tiek izsniegts pret kilas nodrošinajumu, rekinies ar to, ka kilas izvertešana un noformešana aiznem vismaz paris darba dienas.

Ja Tava prioritate ir operativa naudas sanemšana, uzmanigi seko lidzi savam terinu limenim un saglaba kreditvesturi pozitivu.

Vai man prasis kredita izmantošanas merki?

Kredits paradniekiem ir pieejams ar stingrakiem nosacijumiem neka parasts istermina vai paterina kredits. Ja parastas aiznemšanas gadijuma kreditors gandriz nekad nejauta, kads ir naudas izmantošanas merkis, tad paradniekiem var tikt uzdoti papildu jautajumi.

Krediti ar sliktu kreditvesturi var tikt pieškirti neatliekamiem izdevumiem un vitali svarigiem merkiem, tacu visdrizak netiks pieškirti ikdienas paterinam, ka ari izklaidei, celojumiem un citiem impulsiviem teriniem.

Vai ir pieejami krediti ar sliktu kreditvesturi auto vai majokla iegadei?

Ja negativa kreditvesture ir izveidojusies pagatnes paradu del, tacu pašlaik aiznemejam nav aktivu paradu un ir pietiekami liels ienakumu limenis, vinam var but pieejams auto kredits vai hipotekarais kredits ar sliktu kreditvesturi.

Bet, ja aiznemejam ir aktivi paradi, apjomigs aizdevums verienigam pirkumam nav pieejams. Gan auto kredits, gan majokla kredits ir apjoma zina lieli aizdevumi, kas nevar tikt pieškirti personai nestabila finanšu situacija.

Paradniekiem ir tiesibas iekilat sava ipašuma esošo auto vai majokli, lai iegutu lidzeklus paradu atmaksai.

Vai aiznemšanas ar sliktu kreditvesturi ir diskrets pakalpojums?

Kreditors neinforme trešas puses par aiznemeja kredita pieteikumu. Tas nesazinas ar aiznemeja darba vietu un banku, nezino par pieteikšanos aiznemeja radiniekiem.

Aiznemejam pašam jaiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, piemeram, izzina no darba vietas, bankas konta izraksts, izzina no VID un VSAA u.tml. Ja kreditliguma noteikumi tiek ieveroti, aizdevejs neizpauž privato informaciju par aiznemšanos.

Tacu, ja kredits netiek atmaksats, un aizdevejs uzsak paradu piedzinas procesu, informacija par kreditu klust pieejama trešajam pusem – paradu piedzinas uznemumiem, tiesai, paradnieka darba devejam, bankai u.c.

Ka patstavigi izvertet kredita sanemšanas iespejas?

Kredits paradniekiem vienmer nozime papildu terinus, bet paradnieku budžets jau ir iedragats. Lidz ar to, pirms pieteikšanas aizdevumam vienmer kartigi apdoma, vai vel viens aizdevums Tev patiešam ir nepieciešams.

Piesakies kreditam paradniekiem tikai tad, ja bez papildu naudas ieverojami pasliktinasies Tava dzive – piemeram, tiks apdraudeta veseliba. Atceries, ka kredita atmaksa saksies jau nakamaja menesi pec kredita sanemšanas, tapec aprekini savus ienakumus un terinus, lai saprastu, vai vari atlauties vel vienas paradsaistibas.

Izvertejot Tavu kreditpieteikumu, aizdevejs nems vera paradu apjomu, ikmeneša ienakumu limeni un kreditvesturi. Krediti ar sliktu kreditvesturi parasti pieejami paradniekiem, kas jau ir uzsakuši paradu pakapenisku nomaksu.

Kadas var but parada neatmaksašanas sekas?

Krediti ar sliktu kreditvesturi tiek pieškirti ar tadiem pašiem nosacijumiem ka citi aizdevumi. Aiznemejam ir jaievero kredita atmaksas terminš un javeic kredita maksajumi saskana ar kreditligumu.

Ja kreditligums tiek parkapts, aizdevejs vispirms megina sazinaties ar aiznemeju, sutot atgadinajuma vestules e-pasta un iszinas.

Aiznemejam pašam ir nekavejoties jasazinas ar kreditoru, lai informetu vinu par savu situaciju un meginat kopigiem spekiem atrast izeju. Ja tas netiek darits, kreditoram ir tiesibas uzsakt paradu piedzinas procesu.

Tas var notikt tiesas cela vai piesaistot privatos paradu piedzinas uznemumus. Ja kredits netiek atmaksats, paradu piedzina var tikt versta uz aiznemeja lidzekliem bankas konta un ipašumu.

Atsauksmes

Kredīts parādniekiem
Kredīts parādniekiem noteikti nav tas, ko novēlu citiem, bet, ja nu tomēr ir izveidojusies tāda nepatīkama situācija, jāmeklē izeja. Iesaku uzreiz atlasīt kreditorus, kas sadarbojas ar parādniekiem, jo citādi var zaudēt ļoti daudz laika un palikt ar nulles rezultātu.
Ilze

Ilze

Reklāmas aģente

Kredīts parādniekiem
Kad dzīvi jau gandē parādi, pēkšņa vajadzībā pēc naudas ir pēdējais, ko vēlies savā ikdienā. Man papildus summai parādu atmaksai vajadzēja simts eiro mašīnas remontam. Dzīvoju laukos, bez mašīnas nevaru ne aizbraukt uz veikalu, ne tikt līdz darba vietai. Atradu tikai vienu aizdevēju, kas man piešķīra jaunu īstermiņa kredītu. Tā ka kredīts parādniekiem ir pieejams, taču, lai to atrastu, vajadzīgs laiks!
Marina

Marina

Pārdevēja

Kredīts parādniekiem
Domāju, ka kredīts parādniekiem pakāpeniski tiks likvidēts, jo jau tagad saņemt to ir daudz sarežģītāk nekā vēl pirms pāris gadiem. Lai gan no savas pieredzes zinu, cik nepatīkama ir dzīve ar parādiem, tomēr uzskatu, ka šādam pakalpojumam jābūt izņēmumam – iesaku tā vietā izmantot kredītu apvienošanu, lai tiktu galā ar parādiem.
Rūta

Rūta

Friziere

Kredīts parādniekiem
Nesaku, ka kredīts parādniekiem ir neiespējamā misija, taču tas noteikti nav viegli saņemams aizdevums. Pieteicos visiem kredītiem, ko varēju atrast, un tikai viens aizdevējs piekrīta aizdot man vajadzīgo summu.
Andris

Andris

Elektriķis

Atsauksmes

Kredīts parādniekiem
Kredīts parādniekiem noteikti nav tas, ko novēlu citiem, bet, ja nu tomēr ir izveidojusies tāda nepatīkama situācija, jāmeklē izeja. Iesaku uzreiz atlasīt kreditorus, kas sadarbojas ar parādniekiem, jo citādi var zaudēt ļoti daudz laika un palikt ar nulles rezultātu.
Ilze

Ilze

Reklāmas aģente

Kredīts parādniekiem
Kad dzīvi jau gandē parādi, pēkšņa vajadzībā pēc naudas ir pēdējais, ko vēlies savā ikdienā. Man papildus summai parādu atmaksai vajadzēja simts eiro mašīnas remontam. Dzīvoju laukos, bez mašīnas nevaru ne aizbraukt uz veikalu, ne tikt līdz darba vietai. Atradu tikai vienu aizdevēju, kas man piešķīra jaunu īstermiņa kredītu. Tā ka kredīts parādniekiem ir pieejams, taču, lai to atrastu, vajadzīgs laiks!
Marina

Marina

Pārdevēja

Kredīts parādniekiem
Domāju, ka kredīts parādniekiem pakāpeniski tiks likvidēts, jo jau tagad saņemt to ir daudz sarežģītāk nekā vēl pirms pāris gadiem. Lai gan no savas pieredzes zinu, cik nepatīkama ir dzīve ar parādiem, tomēr uzskatu, ka šādam pakalpojumam jābūt izņēmumam – iesaku tā vietā izmantot kredītu apvienošanu, lai tiktu galā ar parādiem.
Rūta

Rūta

Friziere

Kredīts parādniekiem
Nesaku, ka kredīts parādniekiem ir neiespējamā misija, taču tas noteikti nav viegli saņemams aizdevums. Pieteicos visiem kredītiem, ko varēju atrast, un tikai viens aizdevējs piekrīta aizdot man vajadzīgo summu.
Andris

Andris

Elektriķis

Scroll Up